اجرای آسفالت بصورت ماشینی و دستی

تهیه و اجرای آسفالت بصورت دستی و ماشینی با دانه بندی های مختلف طبق استاندارد و نشیریات منتشر شده در تمام سطوح و ابعاد اعم از محوطه و خیابان راه و ...

تراش آسفالت قدیمی و فرسوده

اجرای عملیات تراش آسفالت قدیمی و فرسوده با استفاده از دستگاه ویتکن(آسفالت تراش) برش آسفالت به وسیله دستگاه کاتر جهت آسیب نرسیدن به سایر سطوح و حفظ شکل هندسی محل برش و حمل نخاله به خارج از محل

محوطه سازی و زیرسازی

طراحی و اجرای انواع محوطه و جدول بندی - عملیات خاکبرداری و خاکریزی - بستر سازی و آبپاشی و کوبیدن- بیس و ساب بیس

ایزوگام و انواع عایقهای رطوبتی استاندارد

تهیه و اجرای انواع ایزوگام دلیجان مشهد و تهران و... اجرای عایق رطوبتی قیر و گونی